Darja + Andrej

Ljubezen je sestavljena iz ene duše, ki živi v dveh telesih.
– Aristotel

Darja + Andrej

Darja + Andrej

Darja + Andrej

Darja + Andrej

Darja + Andrej